Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất Những lưu ý khi ký kết

37 Đường D15A, KP6, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
nhanluctopaz@gmail.com
0931 405 885 - 0931 405 885
Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất Những lưu ý khi ký kết
Ngày đăng: 22/03/2021 09:16:34:AM   -     Lượt xem: 9887
 Mục lục bài viết

  Hợp đồng lao động thời vụ là gì? Có những điều khoản nào trong mẫu hợp đồng mà bạn cần chú ý đến? Và những trường hợp nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng? Tất cả các thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

  hợp đồng lao động thời vụ
  Cần chú ý điều khoản nào trong hợp đồng lao động thời vụ

   

  Tìm hiểu về lao động thời vụ

   

  Lao động thời vụ là hình thức trao đổi giữa người lao động và sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ, không thường xuyên, thời hạn dưới 12 tháng. Hình thức lao động này khá phổ biến hiện nay vì phù hợp với đại đa số sinh viên, học sinh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

   

  Hợp đồng lao động thời vụ là gì

   

  Hợp đồng lao động thời vụ là ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động dựa trên giấy tờ. Không dừng lại ở những thỏa hiệp chỉ bằng lời nói. Thời hạn của hợp đồng cũng khoảng 12 tháng, quyền và các nghĩa vụ sẽ được nêu rõ trong hợp đồng lao động.

  Những nội dung cần có trong mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất bao gồm:

  - Thông tin, tên tuổi, địa chỉ liên lạc giữa hai bên

  - Thời hạn làm việc trong bao lâu

  - Nêu rõ công việc chính mà người lao động làm tại công ty

  - Chế độ làm việc: thời gian nghỉ trong ca làm

  - Các nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động: trả lương vào ngày nào, hình thức trả lương, bảo hiểm nếu có,...

  Tùy theo tính chất công việc mà người lao động cần đề nghị những quyền lợi phù hợp và đúng luật hiện hành để tránh những rủi ro trong khi lao động.

  mẫu hợp đồng lao động thời vụ
  Nội dung của hợp đồng lao động thời vụ

   

  Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất 2022

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——-o0o——-

  …………, ngày …… tháng …… năm 20……

  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

  Số: …../HĐLĐ/20…

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………………………………………………………Quốc tịch: Việt Nam.

  Chức vụ: GIÁM ĐỐC

  Đại diện cho: CÔNG TY……………………………………………………………………

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

  Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………Quốc tịch: Việt Nam.

  Sinh ngày …………. tháng …..… năm …….. tại………………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

  Số CMND: cấp ngày ..…../……../……. tại Công an:…………………………………………..

  Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

  - Loại hợp đồng lao động: Thời vụ …………. tháng.

  - Từ ngày … tháng … năm ………… đến ngày … tháng … năm …………

  - Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….

  - Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………

  - Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

  - Công việc phải làm : …………………………………………………………………………

  Điều 2: Chế độ làm việc:

  - Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày

  - Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế……….

  Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

  1. Quyền lợi:

  - Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.

  - Mức lương chính hoặc tiền công (8): ………. đ/tháng (đã bao gồm …%BHXH, …%BHYT, …%BHTN).

  - Phụ cấp gồm (9): ………………………………………………………………………………………….

  - Hình thức trả lương: ……………………………………………………………………………………..

  - Tiền thưởng:……………………………………………….

  - Được trả lương: vào các ngày …………………….

  - Chế độ nâng lương:…………………………….

  - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):……

  - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:………………………………

  - Chế độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………

  - Những thỏa thuận khác: ……………………………………………………………………………

  2. Nghĩa vụ:

  - Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  - Bồi thường vi phạm và vật chất:……………………………………………………………………

  - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

  - Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  2. Quyền hạn:

  - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

  - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

  Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

  - Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hết hợp đồng

  - Đơn phương chấm dứt hợp đồng

  - Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

  Điều 6. Điều khoản thi hành

  - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

  - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng…… năm…… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

  Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm ………..

  NGƯỜI LAO ĐỘNG

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

  NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

   

  Quy định liên quan đến hợp đồng lao động

   

  Điều kiện ký kết hợp đồng thời vụ 2022

   

  Đầu tiên bạn cần xem xét lại tính chất công việc: mùa vụ, tính thay đổi, không thường xuyên. Sau khi làm việc tại công ty trong vòng 3 tháng và vẫn có ý định làm việc thời vụ tại công ty thì bạn sẽ được tiến hành ký kết theo mẫu hợp đồng.

   

  ký kết hợp đồng lao động thời vụ
  Điều kiện ký kết hợp đồng lao động thời vụ

  Trường hợp công việc mang tính chất thường xuyên và thời gian làm việc kéo dài 12 tháng thì NLĐ (người lao động) không được ký hợp đồng. Trừ trường hợp NLĐ đi nghĩa vụ quân sự, ốm đau, tai nạn. Nếu làm sai quy định thì sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 - 20.000.000 VND.

   

  Hình thức của hợp đồng lao động thời vụ

   

  Căn cứ vào Điều 16 Bộ Luật Lao Động năm 2012 quy định lao động thời vụ như sau:

  “1. HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói. Căn cứ Khoản 2 Điều 12 BLLĐ 2012, đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói”

   

  Người lao động làm việc thời vụ dưới 3 tháng thì có thể thỏa hiệp với NSDLĐ dựa trên lời nói. Sau 3 tháng làm việc nếu vẫn muốn làm việc tại công ty thì mọi thỏa hiệp phải được biên ra giấy tờ, đó là hợp đồng lao động.

   

  >> Chú thích: HĐLĐ: Hợp đồng lao động

                          BLLĐ: Bộ luật lao động

                          NSDLĐ: Người sử dụng lao động

   

  Thời hạn của hợp đồng thời vụ

   

  Thời hạn của hợp đồng lao động là 12 tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng hai bên phải ký kết hợp đồng mới, nếu không tiến hành ký kết thì dựa trên hợp đồng cũ và thời hạn hợp đồng được mặc định là 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Lúc này thì hợp đồng lao động đã ký không còn là hợp đồng lao động thời vụ nữa mà trở thành hợp đồng lao động cố định, có tính thường xuyên. Bởi thời gian ký kết hợp đồng vượt quá 12 tháng.

  thời hạn của hợp đồng lao động thời vụ
  Thời hạn của hợp đồng lao động thời vụ không quá 12 tháng

   

  Tuy nhiên nếu sau khi kết thúc hợp đồng lao động 12 tháng bạn dừng ký hợp đồng. Sau một thời gian khoảng 1,2 tháng NLĐ có thể tiến hành ký kết theo mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới.

   

  Chính sách bảo hiểm

   

  Kể từ ngày 1.1.2018, NLĐ sau khi làm việc thời vụ được 1 tháng trở lên bắt buộc tham gia BHXH (bảo hiểm xã hội). Những loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên quy định và chính sách của công ty. 

  NLĐ được quyền trao đổi, đề nghị công ty cấp các loại bảo hiểm như bảo hiểm ta

  DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
  Bài viết liên quan
  Giày bảo hộ là gì? Đặc điểm cấu tạo công dụng của giày bảo hộ
  Giày bảo hộ là gì? Đặc điểm cấu tạo công dụng của giày bảo hộ
  Giày bảo hộ là loại giày được thiết kế đặc biệt để bảo vệ đôi chân khỏi các nguy hiểm trong môi trường làm việc như va đập, chấn thương, hóa chất, độ ẩm, nhiệt độ cao hoặc thấp và các vật cứng sắc nhọn. Giày bảo hộ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, xây dựng, sản xuất, cơ khí, điện, y tế và nhiều ngành nghề khác.
  Việc làm Nhân viên phục vụ nhà hàng
  Việc làm Nhân viên phục vụ nhà hàng
  Những ngành về dịch vụ như nhà hàng luôn có nhu cầu tuyển dụng rất lớn, đặc biệt là bộ phận nhân viên phục vụ nhà hàng.
  Dịch vụ cung ứng việc làm lương ngày uy tín
  Dịch vụ cung ứng việc làm lương ngày uy tín
  Việc làm lương ngày là dạng công việc như thế nào? Topaz sẽ giải đáp điều này ngay trong bài viết dưới đây.
  Nhu cầu tìm kiếm việc làm part time TPHCM
  Nhu cầu tìm kiếm việc làm part time TPHCM
  Nhu cầu tìm việc làm part time TPHCM đang ở mức cao. Nếu bạn chưa biết tới dịch vụ cung ứng việc làm có thể tham khảo ở bài viết của Trường Phát.
  Tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM
  Tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM
  Nhiều người cần tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM nhưng chưa biết cách tìm. Topaz sẽ bật mí cho bạn thông tin về cách tìm việc dễ hơn.
  Cập nhật tình hình lao động nữ cần tìm việc làm
  Cập nhật tình hình lao động nữ cần tìm việc làm
  Số lượng phụ nữ cần tìm việc làm ngày càng tăng cao nhưng không phải ai cũng tìm được việc ưng ý. Topaz sẽ nêu rõ hơn về việc làm cho nữ chi tiết.
  Việc làm part time là gì? Đặc điểm loại hình này
  Việc làm part time là gì? Đặc điểm loại hình này
  Ngày nay số lượng người lao động tìm công việc part time rất nhiều và đang có xu hướng tăng mạnh. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về loại hình công việc này
  Dịch vụ thuê nhân công bốc vác bao nhiêu tiền?
  Dịch vụ thuê nhân công bốc vác bao nhiêu tiền?
  Bạn đang thắc mắc không biết bốc vác bao nhiêu tiền 1 tấn hay trả phí như thế nào? Đừng phân vân nhiều bởi Trường Phát sẽ giải đáp kỹ lưỡng cho bạn biết.
  Dịch vụ đóng gói hàng hóa tại HCM uy tín
  Dịch vụ đóng gói hàng hóa tại HCM uy tín
  Dịch vụ đóng gói hàng hóa tại HCM đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu bạn quan tâm có thể tham khảo nội dung bài viết của Trường Phát.
  Dịch vụ cung cấp tạp vụ chuyên nghiệp, hiệu quả cao
  Dịch vụ cung cấp tạp vụ chuyên nghiệp, hiệu quả cao
  Nhu cầu cung cấp tạp vụ tăng cao, phân bổ đều ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trường Phát sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ này nhé.
  Dịch vụ cung ứng việc làm thời vụ ở Hóc Môn
  Dịch vụ cung ứng việc làm thời vụ ở Hóc Môn
  Tình hình việc làm thời vụ ở Hóc Môn đang là điểm nóng. Trong bài viết dưới đây, Trường Phát sẽ nêu về thực trạng, cách xử lý chi tiết.
  Hoạch định nhân lực là gì? Quy trình thực hiện
  Hoạch định nhân lực là gì? Quy trình thực hiện
  Hoạch định nhân lực là gì? Nếu bạn cũng đang quan tâm về nội dung này, mời tham khảo phân tích từ Trường Phát.
  DMCA.com Protection Status